คู่มือการตั้งค่า IP Address ให้กับ switch Controller

ลังจากที่เราได้ Design Network เป็นที่เรียบร้อยแล้วเราก็เริ่มทำการตั้งค่าให้กับอุปกรณ์ได้ โดยทำการเริ่มต้นกำหนด IP Address ให้กับอุปกรณ์ Switch Controller ก่อนเป็นอันดับแรก

ตัวอปุกรณ์ Swtich Controller (Neutrol Series) ค่า Default คือ

IP Address : 192.168.0.239 

Username : admin

Password : password 

วิธีการตั้งค่ามีดังนี้

ให้เรากำหนด IP Address ของเครื่องให้อยู่ใน Network เดียวกับอุปกรณ์ Switch ก่อนเพื่อทำการตั้งค่า Switch Open Network Connection > Properties (Lan Card) > Internet Protocol Version 4(TCP/IPv4) > Properties > และทำการกำหนด IP Address ให้อยู่วงเดียวกัน

ให้ทำการ Login บน Browser โดยพิมพ์ URL : http://192.168.0.239 และพิมพ์ Username / Password (Default) 

เมื่อเข้าหน้า Login แล้วจะแสดงดังภาพ โดยหัวข้อ Contoller State จะแสดงให้ทราบว่า Switch ตัวนี้เป็น Controller หรือ เป็น Switch อย่างเดียว หรือ จะให้ ezMaster เป็นตัว Controller ซึ่งจะกำหนดที่หัวข้อนี้

ให้ทำการกำหนด IP Address ให้กับตัววอุปกรณ์ โดยไปที่หัวข้อ System > IPv4 และกำหนด IP Address ให้กับ Switch ที่เรากำหนดไว้ตอน Design

เมื่ออุปกรณ์ตั้งค่า IP Address เสร็จเรียบร้อย เมื่อคลิก OK, Browser จะเปลี่ยนเป็น IP Adderss ชุดใหม่ทันที 

เมื่อเราเข้ามาดูที่ Topology View จะพบว่า การเชื่อมต่อของ Switch จะแสดงเป็นภาพ Diagram Network ทันที