คู่มือการตั้งค่า MESH บน EnGenius Cloud ง่ายเพียงเปิดใช้

STEP 1 ทำการ Login เข้าสู่ระบบ EnGenius Cloud ผ่าน https://cloud.engenius.ai/ ที่ได้ทำการสมัครไว้ หรือ EnGenius Cloud เริ่มต้นการใช้งาน

STEP 2 ทำการ Register Device เข้าสู่ EnGenius Cloud โดยคลิ๊กเมนู Inventory (เมนูรูปตึก) จากนั้นทำการคลิ๊ก +Register Device


Register Device โดยการกรอกเลข SN ของ AP ซึ่งอยู่ด้านหลังอุปกรณ์ (SN 1 AP ต่อ 1 บรรทัด) เมื่อทำการกรอกหมายเลขของอุปกรณ์ครบแล้วให้ทำการคลิ๊ก Registerคลิ๊ก Done อีกครั้งเป็นการนำอุปกรณ์ใหม่เข้าสู่ EnGenius Cloud เรียบร้อย

นอกจากการ Register แบบที่นี้ท่านสามารถ Regeister อุปกรณ์ต่างๆ ผ่าน Mobile Application ได้อีกด้วย

STEP 3 ทำการเพิ่มอุปกรณ์เข้า Network ที่ต้องการด้วยการเลือก AP จากนั้นคลิ๊ก Assign to Network โดย EnGenius Cloud นั้นสามารถมีได้หลาย Network ภายใต้การจัดการด้วย Accout เดียว


STEP 4 ต่ออุปกรณ์ AP หลัง Router ที่ได้รับจากผู้ให้บริการผ่านสาย LAN โดยเลือกใช้ชุด EnGenius Statrter Pack ในการทำงาน

STEP 5 เมื่อ AP Online แล้ว เปิดการใช้งาน MESH ที่ Configure (รูปเฟือง) คลิ๊ก Radio Settings เพื่อเปิดการใช้งาน 

เปิดการใช้งาน MESH โดยสามารถเลือกการ MESH ได้ 2 ย่านความถี่ทั้ง 2.4Ghz และ 5Ghz จากนั้นคลิ๊ก Apply 

สถานะของ AP ทั้งหมดเมื่อเปิด MESH เรียบร้อยแล้วจะมีไฟสีน้ำเงินกระพริบบน AP ที่สัญลักษณ์ MESH (รูปหกเหลี่ยม) และสถานะของ AP ในเมนู Access Points จะแสดงการเชื่อมต่อของ MESH

สามารถถอดสาย LAN นำไปติดตั้งในจุดที่ต้องการ เป็นอันเสร็จสิ้นการตั้งค่า MESH เป็นที่เรียบร้อย