คู่มือการตั้งค่า Wireless ใน Mode Client Bridge สำหรับ Stand-Alone AP

การเชื่อมต่อแบบ Client Bridge

การเชื่อมต่อใน Mode นี้ เป็นลักษณะการเชื่อมต่อเน็ตเวิร์คแบบไร้สายเพื่อเชื่อมต่อให้ระบบอยู่ในเครือข่ายเดียวกัน ในโหมด Clinet Bridge นี้ เหมาะสำหรับการเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ต้นทางเป็นโหมด Access Point และ ตัวอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อเป็นยี่ห้อเดียวกัน หรือ ต่างยี่ห้อกัน ก็ได้ 

อุปกรณ์ Dual Band ปัจจุบัน สามารถเลือกใช้โหมด Client Bridge ได้ทั้ง 2.4GHz หรือ 5GHz นั่นหมายความว่า หากมีการเชื่อมต่อด้วยโหมด Client Bridge ในย่าน 5GHz ก็สามารถปล่อยโหมด Access Point ในย่าน 2.4GHz ได้ด้วย และ ยังสามารถใช้ Port Lan ของอุปกรณ์เป็นเครือข่ายได้อีกด้วย

วิธีการตั้งค่าอุปกรณ์ในโหมด Client Bridge

1. ให้ Login เข้าตัวอุปกรณ์ ด้วย IP Address(Deflault) 192.168.1.1, Username : admin / Password : admin

2. ให้เข้าไปที่หัวข้อ Wireless และเลือก Operation ของ 2.4GHz หรือ 5GHz เป็น Client Bridge และ เอาเครื่องหมายถูก ตรง Green ออก หลังจากนั้น ให้ทำการคลิก Scan เพื่อเลือก SSID ที่ต้องการเชื่อมต่อให้กับอุปกรณ์

3.ระบบจะทำการ Scan ตรวจสอบ SSID ที่อยู่ในระยะที่จับสัญญาณได้ และให้ทำการเลือกที่ SSID ที่ต้องการ

4.ทำการใส่ Security เพื่อเชื่อมสัญญาณ และ Save

5.ให้ทำการกด Changes ด้านบนเพื่อทำการ Apply ค่า

เพียงเท่านี้ก็สามารถเชื่อมต่อระบบเครือข่ายในโหมด Client Bridge เรียบร้อย