คู่มือการเริ่มต้นใช้งาน EnGenius Cloud

การใช้งานระบบ EnGenius Cloud

ชั้นตอนการสมัคร Account EnGenius Cloud ให้ทำการเข้าที่ไปที่ https://cloud.engenius.ai หรือ สมัครผ่าน EnGenius Cloud Application บนระบบ iOS หรือ Android ได้เช่นกัน

หากไม่มี Account ให้ทำการ SIGN UP ได้ที่มุมขวาบน เพื่อทำการสมัครสมาชิกในการใช้งานระบบ EnGenius Cloud

โดยการสมัครสมาชิก EnGenius Cloud นั้นสามารถสมัครใช้งานโดยใช้ Google Account, Facebook Account หรือ ใช้ Account EnGenius Partner หรือ Email เพื่อการสมัครก็ได้

และเมื่อสมัครเสร็จเรียบร้อยแล้วนั้น จะสามารถเข้าสู่ระบบ EnGenius Cloud และตัวระบบจะมี Tutorial แนะนำการใช้งานเบื้องต้นให้ด้วย

และที่สำคัญยังสามารถ Chat สอบถามรายละเอียดอื่นหรือได้จากระบบ EnGenius Cloud ได้อีกด้วย

สามารถ Download และ สมัครการใช้งานระบบ EnGenius Cloud ได้ทั้ง Android และ iOS ได้ด้วยเช่นกัน

คู่มือแนะนำการใช้งานสามารถตรวจสอบได้ที่ เมนูขวาด้านบนเครื่องหมายคำถาม

การใช้งานระบบ EnGenius Cloud เป็นระบบที่ไม่มีความซับซ้อนซึ่งสามารถใช้งานระบบได้อย่างสะดวก และเข้าถึงได้ทุกที่ โดยมีเมนูดังนี้

เมนู Manage

เป็นเมนูที่จะแสดงรายละเอียดของอุปกรณ์ และคุณภาพการใช้งานระบบ Network Wi-Fi ภายใต้การใช้งานอุปกรณ์ของ EnGenius Cloud รุ่น Cloud ได้ทันที และ Real Time โดยมีรายละเอียดดังนี้

Dashboard

แสดงรายละเอียดทั้งหมดที่มีอยู๋ในระบบ ไม่ว่าจะเป็น Access Point, Switch, Client, คุณภาพของระบบสัญญาณเครือข่าย เป็นต้น

Access Point

แสดงจำนวนและรายละเอียดของ Access Point ที่มีอยู่ในระบบ Network

Swtichs

แสดงจำนวนและรายละเอียดของ Access Point ที่มีอยู่ในระบบ Network

Topology

แสดงรายละเอียดการเชื่อมต่อสายสัญญาณภายในระบบ Network

Clients

แสดงจำนวนและรายละเอียด Client ที่ใช้งานระบบเครือข่าย Network Wi-Fi

เมนู Config

เมนู Analyze

จะแสดงการ Analyze ข้อมูลที่มีการเคลื่อนไหวในการใช้งาน

Event Log

จะแสดง Event Log ที่เกิดขึ้นในระบบ

เมนู EnSky

จะแสดงรายละเอียดที่ EnGenius Cloud ที่มีการเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ Skykey และ ezMaster เพื่อเป็นช่องทางการใน Login เข้าระบบไปยัง Skykey และ ezMaster ได้อย่างสะดวกและ รวดเร็ว (สามารถใช้งานได้เฉพาะบน Browser เท่านั้น)

เมนู Team Member

จะแสดงรายละเอียดผู้ดูแลระบบ Network โดยสามารถกำหนด Permission ในการดูแลได้

เมนู Organazation

Inventory

จะแสดงรายละเอียดของอุปกรณ์ทั้งหมดที่มีอยู่ในระบบ EnGenius Cloud ของผู้ใช้งาน

ข้อแนะนำในการใช้งานระบบ EnGenius Cloud

หลังจากสมัครสมาชิกเข้าใช้งานระบบแล้ว หากต้องการสร้าง Organization Network เพิ่มเติมนั้นท่านสามารถสร้างได้ผ่าน Web Browser ได้เท่านั้น