คู่มือการใช้งาน Firmware Upgrade EAP1300 และ EAP1300EXT

สำหรับลูกค้าที่ใช้งาน EAP1300 และ EAP1300EXT ลูกค้าสามารถ Upgrade Firmware จากเดิมเป็น Firmware ล่าสุดเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานต่างๆ ที่ดีขึ้น ตามขั้นตอนดังต่อไปนี้ครับ *สำหรับอุปกรณ์ Firmware.v1.0.0 ,v3.0.0 หรือ v3.0.1 ที่ต้องการ Upgrade Firmware

ขั้นตอนที่ 1

Download Firmware ของ model ที่ใช้งานอยู่ตาม Link ด้านล่างครับ

Firmware Upgrade : EAP1300

Firmware Upgrade : EAP1300EXT

ขั้นตอนที่ 2

Extract ไฟล์ที่ download มาจะพบรายละเอียดไฟล์ต่างๆ ดังภาพ

ขั้นตอนที่ 3

Login เข้าหน้าจัดการเพื่อทำการ Upgrade Firmware

ขั้นตอนที่ 4

คลิ๊กเมนู Firmware คลิ๊กเลือกไฟล์ จากนั้นเลือกไฟล์ที่ทำการ Extract แล้ว เลือก EAP1300EXT_middle FW.bin (*ในบทความเป็นการ Upgrade Firmware EAP1300EXT) จากนั้นคลิ๊ก Open เพื่อทำการเลือกไฟล์

เมื่อเลือกไฟล์แล้วให้ทำการคลิ๊ก Upload Firmware

คลิ๊ก Proceed เพื่อทำการ Upgrade Firmware

ขั้นตอนที่ 5

หลังจากระบบทำการ Upgrade Firmware เรียบร้อยแล้ว ให้เลือกไฟล์ที่ทำการ Extract แล้วอีกครั้ง เลือก eap1300-all-v3.3.1.8_c1.8.59.bin จากนั้นคลิ๊ก Open เพื่อทำการเลือกไฟล์

เมื่อเลือกไฟล์แล้วให้ทำการ Upload Firmware

คลิ๊ก Proceed เพื่อทำการ Upgrade Firmware

ขั้นตอนที่ 6

หลังจากระบบทำการ Upgrade Firmware เรียบร้อยแล้ว ให้ Reset -> Restore to Factory Default อีกครั้งเป็นการเสร็จสิ้นการ Upgrade Firmware

*สำหรับอุปกรณ์ Firmware.v1.0.0 ,v3.0.0 หรือ v3.0.1 ที่ต้องการ Upgrade Firmware