คู่มือการใช้งาน TCP-KP-C2

การตั้งค่า TCP-KP-C2

การตั้งค่า Relay Network Switch TCP-KP-C2 โดยมีลำดับการใช้งานดังนี้

1.ให้ Download Network Switch Tool โดยคลิกที่นี่ >> TCP-KP V1.01

2.เชื่อต่อ Relay เข้าระบบ Network และเปิด Tool เพื่อทำการค้นหาอุปกรณ์

2.เมื่อเลือก Relay ที่ต้องการแล้ว ให้ทำการเลือก Work Mode เป็น UDP Server และ Setting

3.หากต้องการเปลี่ยน IP Address ให้ทำการเปลี่ยน IP Address และ Setting ตามลำดับ

เพียงเท่านี้ Relay Network Switch ก็พร้อมใช้งานทันที

การ Add Relay Network Switch เข้าระบบ Koala

1. เข้าระบบ Koala และเลือก Access control management > Access control device > เลือก edit ที่ต้องการเชื่อมกับกล้อง

2. Network Switch type เลือก TCP-KP-C2 และกำหนดที่ Network switch address ตาม IP Address ที่ถูกกำหนดไว้จากขั้นตอนข้างต้น