คู่มือการใช้งาน -megvii-3

การตั้งค่าเริ่มต้นการใช้งาน PAD Megvii

เมื่อได้รับอุปกรณ์ PAD มาครั้งแรก จะพบว่าอุปกรณ์จะถูกติดตั้งมาเป็นภาษาจีน เรามาดูกันครับว่าจะเปลี่ยนภาษาและเริ่มต้นการตั้งค่าอย่างไร

ขั้นตอนการเปลี่ยน ภาษาจีนเป็นอังกฤษในการใช้งานครั้งแรก

ขั้นตอนการเปลี่ยน Zone เวลา

ขั้นตอนการตั้งค่า IP Address ด้วย ethernet LAN

ขั้นตอนการเชื่อมต่อ Network ด้วยระบบ Wi-Fi

ขั้นตอนการเชื่อมต่อ PAD กับ Koala

เพียงเท่านี้ PAD จะสามารถเชื่อมต่อไปยัง Koala โดยตรงทันที และ หัวข้อแรกนั้นจะมีให้เลือกระหว่าง Online Mode และ Offline Mode โดยมีความหมายดังนี้

Online Mode : ระบบจะทำการประมวลผลโดยการวิเคราะห์ใบหน้าโดยใช้ Koala จากส่วนกลางเป็นตัวประมวลผล และจะส่งข้อมูลกลับไปยัง PAD อีกครั้งเพื่อแสดงผลลัพท์ โดยจะสามารถเก็บข้อมูลได้มากถึง 200,000 ใบหน้า (รวมฐานข้อมูล Employee, Visitor, Yellow list, Stranger) โดยข้อมูลจะวนทับหากข้อมูลเต็ม

Offline Mode : ระบบจะนำฐานข้อมูลจาก Koala มาเก็บไว้บนตัว ​PAD และจะทำการวิเคราะห์บนตัวอุปกรณ์ และแจ้งผลการวิเคราะห์ทันที โดยจะสามารถเก็บข้อมูลได้มากถึง 20,000 ใบหน้า (รวมฐานข้อมูล Employee, Visitor, Yellow list, Stranger) โดยข้อมูลจะวนทับหากข้อมูลเต็ม และจะส่งข้อมูลกลับมายัง Koala อีกครั้งเมื่อมีการเรียกประมวลผลทำ Report อีกครั้ง