คู่มือการใช้งาน-megvii-4

การตั้งค่าเริ่มต้นการใช้งานกล้อง Megvii

การตั้งค่ากล้อง Megvii จะขอแบ่งออกเป็น 2 ประเภท

ประเภท Regular Scenario และ Blacklight Scenario IP Default จะเป็น 192.168.1.88 Username : admin / Password : admin

ประเภท High-Density Scenario IP Default จะเป็น 192.168.1.10 Username : admin / Password : “เว้นว่างไว้”

ให้ทำการ Access เข้าตัวกล้องด้วย Internet Exploror ด้วย IP Address ข้างต้น

ให้ทำการ Download ActiveX และ Install WebCMS.exe เพื่อใช้งาน Plug-in ระบบกล้อง และเข้าระบบเพื่อเปลี่ยน ภาษา

หลังจากขั้นตอนที่ 5 แล้ว ให้ปิด Internet Explorer Browser และทำการเปิดใหม่ จะพบว่าเป็น ภาษาอังกฤษเรียบร้อย


ให้ทำการตั้งค่า IP Address ตามที่ต้องการ

 ปิด OSD เพื่อความสวยงามเวลาดูภาพ Liveview

หมายเหตุ จะปิดหรือไม่ปิด หรือ ปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมได้