คู่มือการใช้งาน -megvii-5

เริ่มต้นการตั้งค่าใช้งานระบบ Koala Megvii

การตั้งค่าเริ่มต้นการใช้งาน Megvii ครั้งแรก

ให้ Login ไปที่ 192.168.1.50:8866 > Username : admin / Password : Koala

เมื่อเข้าในระบบแล้วจะเข้าสู่เมนู

สิ่งที่ต้องทำ คือ 4 ส่วน 

1.ตั้งค่า System Time

2.Create Company (192.168.1.50 > Username : admin@megvii.com / Password : 123456)

3.กลับมาที่ 192.168.1.50:8866 เพื่อ bind System ระบบ (เริ่มต้นใช้งาน)

4.ตั้งค่า IP Address Host ของ Koala

เพียงเท่านี้ก็พร้อมที่จะใช้งานระบบ Koala ได้ทันที