คู่มือการใช้โรมมิ่ง WiFi ไม่ขาดช่วง ด้วย Fast Roaming บน Controller EnGenius

Fast Roaming คืออะไร?

Fast Roaming คือการที่ช่วยให้อุปกรณ์ใช้งาน (Client) ที่จับสัญญาณ Access Point จากจุดใดจุดหนึ่ง ย้ายไปจับสัญญาณกับ Access Point อีกจุดหนึ่ง โดยที่ผู้ใช้งาน (Client)นั้นจะไม่รู้สึกตัวเลยว่ามีการเปลี่ยนการจับสัญญาณ โดยที่ระบบนั้นจะทำการวิเคราะห์สัญญาณให้โดยอัตโนมัติ ด้วยมาตรฐาน 802.11k และ 802.11r จึงมั่นใจด้วยว่า Fast Roaming บน Access Point นั้นปลอดภัยและแม่นยำแน่นอน

Fast Roaming มันดีอย่างไร?

การทำ Fast Roaming นั้น จะช่วยให้ให้ผู้ใช้งานสามารถใช้งานระบบ Network ได้อย่างสะดวกสบาย โดยระบบ Access Point ที่ใช้งานคู่กับ Controller จะทำการวิเคราะห์สัญญาณให้ว่า Client ใดควรที่จะจับสัญญาณกับ Access Point ที่สัญญาณดีที่สุด หากระบบใดที่ไม่ได้ทำ Fast Roaming นั้นในบางครั้ง Client ยังคงจับสัญญาณ Access Point ตัวเดิมอยู่ ทั้งๆที่ Client นั้นเดินไปยังจุดอื่นที่มี Access Point สัญญาณที่ดีกว่า ทำให้ Client นั้นไม่สามารถใช้งานเครือข่ายได้เต็มที่นั้นเอง

ยกตัวอย่างเช่น

ก. นั่งเล่นมือถืออยู่ที่สระว่ายน้ำของโรงแรม ซึ่งสามารถจับสัญญาณการเชื่อมต่อ Access Point ตำแหน่ง A RSSI ได้ -55dBm พอ ก.เดินไปที่ร้านอาหารซึ่งอยู่บริเวณใกล้เคียงกัน ซึ่งที่ร้านอาหารนั้นมี Access Point ตำแหน่ง B อยู่อีก 1 ตัว ซึ่งแทนที่มือถือ ก. จะไปจับสัญญาณ Access Point ตำแหน่ง B แต่มือถือ ก. ยังคงจับสัญญาณ Access Point ที่ตำแหน่ง A เหมือนเดิม ซึ่งสัญญาณ RSSI อาจจะอยู่ที่ -86 dBm แล้วก็ได้ แต่หากระบบเครือข่ายได้ทำ Fast Roming พอมือถือ ก. เดินมาที่บริเวณร้านอาหาร มือถือ ก. ก็จะมาจับสัญญาณ Access Point ตำแหน่ง B ทันที

ฉะนั้น การตั้งระบบเครือข่ายให้มี Fast Roaming จะประโยชน์ให้กับผู้ใช้งาน Access Point ได้มากมายนั้นเอง

โดยที่ Access Point ของ Engenius นั้นรองรับมาตรฐาน 802.11k และ 802.11r เพื่อใช้งาน Fast Roaming ได้อย่างมีประสิทธิภาพอีดด้วย

Controller ของ Engenius สามารถตั้งค่า Fast Roaming ได้ด้วยเช่นกัน แล้ววิธีการตั้งค่ามีขั้นตอนอย่างไรบ้าง?

1. ต้องทำการตั้งชื่อ SSID เป็นชื่อเดียวกันทั้งระบบ และเลือกหัวข้อ Fast Roaming เป็น Enable โดยอาจจะแบ่งเป็น Group Acess Point ที่ต้องการให้เป็นชื่อ SSID เดียวกันก็ได้

2. Security จะต้องเป็น WPA2/WPAMix Enterprise หรือ WPA2/WPAMix PSK เท่านั้น

3. ให้มาที่หัวข้อ Advance Setting (ในส่วนของ Group AP) เพื่อทำการตั้งค่า RSSI ที่ต้องการให้ Access Point นั้นปล่อย Client เพื่อให้ไปเกาะสัญญาณของ Access Point อีกตัว โดยช่วงที่สามารถกำหนดค่าได้นั้นอยู่ระหว่าง -90 dBm ถึง -60 dBm เท่านั้น

แล้วค่า RSSI ควรที่จะตั้งเท่าไหร่ดี?

ให้ทำการสำรวจระบบที่หน้า Floor Plan View ได้ โดยช่วงระดับสัญญาณ Coverage นั้นควรที่จะเกี่ยวกันเพียงเล็กน้อย 

หมายเหตุ ระดับ RSSI นั้น ขึ้นอยู่กับการติดตั้งหน้างานของแต่ละสถานที่ ภาพที่แสดงอ้างอิงให้ทราบว่าควรดูระดับ RSSI ที่เมนูใดเท่านั้น

ซึ่งการทำ Fast Roaming สามารถทำได้ในระบบ Controller ทั้งบน Switch Neutron Series และ บน ezMaster ของ Engenius ทั้งคู่ แล้วคราวนี้ก็จะได้สัมผัสข้อดีการใช้งาน Fast Roaming แน่นอน