คู่มือตั้งค่าอุปกรณ์ EnGenius Wireless AP+WDS / WDS Bridge / CB / Repeater

อุปกรณ์ที่รองรับการทำงานแบบ Access point+WDS/WDS Bridge คือ

go to anchor

EAP900H (A/B/G/N)

EAP1200H (A/B/G/N/AC)

EAP1750H (A/B/G/N/AC)

อุปกรณ์ที่รองรับการทำงานแบบ Access point+WDS/WDS Bridge/ Client bridge/Repeater คือ

ECB1200H (A/B/G/N/AC)

ECB1750H (A/B/G/N/AC)

อุปกรณ์ที่รองรับการทำงานแบบ Access point+WDS/WDS Bridge/Client bridge คือ

ENS1200 (A/B/G/N/AC)

ENS1750 (A/B/G/N/AC)

ENH900EXT (A/B/G/N)

ENH1200EXT (A/B/G/N/AC)

ENH1750EXT (A/B/G/N/AC)

เนื่องจากค่าดั้งเดิมของตัวอุปกรณ์ EnGenius ไม่ได้จ่าย IP address จึงต้องตั้งค่า IP ที่เครื่องคอมพิวเตอร์ก่อน (192.168.1.x)

แล้วการ Fix IP ทำอย่างไร?

สำหรับ Windows 7 ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้

คลิก Start > Control Panel > Network And Sharing Center

คลิกขวาที่ Local Area Network เลือก Properties

เลือก Internet Protocol Version 4 (TCP/IPv4) คลิกปุ่ม Properties

เลือกตัวเลือก Use the following IP address:

IP address: 192.168.1.10

Subnet mark: 255.255.255.0

คลิก OK และคลิก Close

ใช้โปรแกรม Web browser เพื่อเข้าสู่การตั้งค่า

พิมพ์ 192.168.1.1

เมื่อขึ้นหน้าจอ Log-in ให้ใส่

User name: admin

Password: admin

จะเข้าสู่หน้าจอสถานะของอุปกรณ์

การตั้งค่าอุปกรณ์ ENH จะสามารถใช้งานได้ต่อเมื่อตั้งค่าทุกหัวข้อที่ต้องการเรียบร้อยแล้ว ให้ไปที่หัวข้อ Changes : กดปุ่ม Save & Accept อุปกรณ์จะทำการบันทึกค่าที่ตั้งไว้และ Restart

Basic

ให้ทำการเปลี่ยน IP Address ของตัวอุปกรณ์เมื่อตั้งค่าทั้งหมดเสร็จเรียบร้อยก่อนนำไปเชื่อมต่อกับระบบ (สำหรับผู้ใช้ทั่วไป แนะนำให้เปลี่ยนจาก 192.168.1.1 เป็น 192.168.1.2 หรืออื่นๆ เพื่อป้องกัน IP ชนกับ Router Modem หรืออุปกรณ์อื่นๆ ของท่าน)

Wireless (1)
Device Name:
 ชื่อของอุปกรณ์ (ไม่เกี่ยวข้องกับชื่อ WiFi)

Country / Region: เลือกเป็น Thailand

Operation Mode: เลือกฟังก์ชั่นการใช้งานตามที่ต้องการ

Transmit Power: ใช้กำหนดกำลังส่งของอุปกรณ์ (ค่าสูงสุดที่เหมาะสมคือค่าที่น้อยกว่าค่าสูงสุด 2 steps)

  • ถ้าปรับไม่ได้ ให้เลือก Green ข้าง Operation Mode ออกก่อน

Data Rate: แนะนำให้เป็น Auto
Client Limits: ใช้จำกัดจำนวนผู้ใช้งาน

Wireless (2)
AP Detection:
 ใช้ Scan หา WiFi ข้างเคียง

Wireless Settings

  • SSID: ชื่อ WiFi
  • Edit: แก้ไขการใส่รหัส Security
  • Hidden SSID: ซ่อนชื่อ WiFi
  • Client Isolation: แยกการเชื่อมถึงกันของผู้ใช้งาน (A และ B เกาะชื่อเดียวกัน ส่งข้อมูลหากันไม่ได้)
  • VLAN Isolation: ต้องเลือก เมื่อมีการระบุเพื่อใช้งาน VLAN ID

Edit

Wireless Security

  • Security Mode: แนะนำให้ตั้งเป็น WPA2-PSK และเลือก Encryption เป็น AES
  • Passphrase: ใส่รหัส 8 ตัวขึ้นไป

Wireless MAC Filter: อนุญาต หรือ ไม่อนุญาต ให้ MAC address ใดเข้าใช้งานได้ในชื่อ WiFi นี้

Wireless Traffic Shaping: กำหนดความเร็วที่ให้ใช้ได้สูงสุดในชื่อ WiFi นี้

Wireless (3)

WDS Link Settings: หากต้องการตั้งค่าเป็น WDS ให้เลือกที่ Operation Mode ก่อน (ต้นทางและปลายทางต้องเลือกใช้ที่ความถี่เดียวกัน)

Security: ไม่จำเป็นต้องใส่ (แยกส่วนจาก WiFi Security)

ต้อง Enable ก่อนทำการใส่ MAC address ของอุปกรณ์ฝั่งตรงข้าม ใช้ Channel เดียวกัน และให้เปิด Spanning Tree Protocol Settings (ใน Basic) เป็น Enable

Wireless (4)

Guest Network Settings: ใช้ตั้งกลุ่ม WiFi สำหรับบุคคลภายนอกให้ใช้งานอินเตอร์เน็ตได้โดยไม่สามารถเข้าถึงระบบหลักได้ (แยกส่วนจาก Wireless Settings)

Management VLAN Settings: สำหรับระบบ Network ขององค์กรหรือผู้ให้บริการเท่านั้น

Advanced

SNMP Settings: ใส่ค่า SNMP ตามที่ระบบใช้งาน

Time Zone: ใช้ตั้งค่าเวลาให้อุปกรณ์ทั้งแบบตั้งเวลาเอง หรืออ้างอิงจาก NTP Server (ต้องตั้งค่า ถ้าจะใช้งาน WiFi Scheduler)

WiFi Scheduler: สามารถกำหนดการ Reboot หรือเปิดสัญญาณ Wireless ของอุปกรณ์ได้ตามวันและเวลาที่กำหนด

Tools (1): มีฟังก์ชั่น Ping และ Traceroute ไว้ทดสอบการทำงานของอุปกรณ์

Tools (2):

LED Control (For EAP only): ใช้เปิด/ปิดไฟแสดงผลที่ตัวอุปกรณ์

Device Discovery: ใช้ Scan หาอุปกรณ์ EnGenius ททที่อยู่ในระบบเดียวกันได้

Account: ใช้แก้ไขรหัสการเข้าตั้งค่าอุปกรณ์

Firmware: ใช้ในการ Upgrade firmware
กดปุ่ม Browse… เพื่อเลือกไฟล์ Firmware (สามารถ Download ได้จาก www.engeniustech.com.sg : Resource > Download)
กดปุ่ม Upload และ Upgrade รอประมาณ 3 นาที

*การ Upgrade firmware ของอุปกรณ์รุ่นนี้จะเป็นการอัพ Kernel ของตัวอุปกรณ์ ซึ่งค่าต่างๆ ที่ตั้งไว้จะยังคงอยู่

การเก็บ/เรียกคืน/ล้างค่าการติดตั้ง
Backup/Restore Settings:
 ใช้ทำการเก็บค่า, เรียกค่าที่เก็บไว้, และล้างค่าอุปกรณ์ใหม่

หากต้องการ Reboot อุปกรณ์ ให้เลือก Reset ด้านบน และจะมีตัวเลือก Reboot และ Reset