แนะนำ Peplink Firmware7 ล่าสุด!! กับ “High Availability (HA) failover”

แนะนำ Peplink #Firmware7 New!!
การทำ High Availability (HA) failover #ในรุ่นที่เพิ่งทำHAได้

Balance: 210, 310, 305,
380+, 2500

MAX: BR1, BR1 ini, BR1
Slim, BR1 Ent, BR1 Pro,
BR1 IP67, Hotspot, Transit

ดูการตั้งค่าง่ายๆ ทำ High Availability #HA #failover ระหว่าง 2xBR1 ด้วย Virtual Router Redundancy Protocol #VRRP สามารถใช้ #Pepwave MAX (Single Cellular /w redundant SIM)


เริ่มการทำงานในโหมด High Availability (HA) failover ตั้งค่าวงเน็ตเวิร์ค ที่เราจะทำ Virtual IP 

การกำหนด High Availability (HA) failover ตั้งค่า ตัวทำงานหลัก ส่วนโหมด Master โดยกำหนด Virtual IP : คลิก Master ด้วย

การกำหนด High Availability (HA) failover ตั้งค่า ตัวทำงานสำรอง ในส่วนโหมด Slave  โดยกำหนด Virtual IP : คลิก Slave ด้วย

เพิ่มเติม -> https://goo.gl/QS8b6d