คู่มือการตั้งค่า Wireless ใน Mode Client Bridge สำหรับ Stand-Alone AP

การเชื่อมต่อแบบ Client Bridge การเชื่อมต่อใน Mode นี้ เป็นลักษณะการเชื่อมต่อเน็ตเวิร์คแบบไร้สายเพื่อเชื่อมต่อให้ระบบอยู่ในเครือข่ายเดียวกัน ในโหมด Clinet Bridge นี้ เหมาะสำหรับการเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ต้นทางเป็นโหมด Access Point และ ตัวอุปกรณ์ที่เชื่อมต ดูเพิ่มเติม …

คู่มือการตั้งค่า Wireless ใน Mode Access Point สำหรับ Stand-alone AP

การกระจายสัญญาณในโหมด Access Point  การจายสัญญาณในโหมดนี้เป็นการทำงานหลักทั่วไปของอุปกรณ์ Wireless ซึ่งปัจจุบันสามารถกระจายสัญญาณได้ทั้ง 2.4GHz และ 5GHz ซึ่งจะช่วยให้อุปกรณ์สามารถเชื่อมต่อสัญญาณ Wireless ได้นั่นเอง ปัจจุบันอุปกรณ์ Wireless Acces ดูเพิ่มเติม …

คู่มือการตั้งค่า Wireless ใน Mode WDS Access Point สำหรับ Stand-alone AP

การเชื่อมต่อ Access Point แบบ WDS Access Point การเชื่อมต่อในโหมด WDS Access Point นั้น จะสามารถช่วยเชื่อมระบบสัญญาณ Wifi พร้อมท้งช่วยในการกระจายสัญญาณในจุดที่สัญญาณอ่อนไปพร้อมๆกัน การเชื่อมในโหมดนี้ เหมาะสำหรับการใช้อุปกรณ์ Access Point ภายใต้แบรนด์ ดูเพิ่มเติม …

คู่มือการตั้งค่า Wireless ใน Mode WDS Bridge สำหรับ Stand-alone AP

การเชื่อมต่อ Access Point แบบ WDS Bridge การเชื่อมต่อในโหมด WDS Access Point นั้น จะสามารถช่วยเชื่อมระบบสัญญาณ Wifi แบบไร้สาย การเชื่อมในโหมดนี้ เหมาะสำหรับการใช้อุปกรณ์ Access Point ภายใต้แบรนด์เดียวกัน เพราะจะช่วยให้การสื่อสารระหว่างตัวอุปกรณ์สมบูร ดูเพิ่มเติม …

คู่มือการติดตั้ง โปรแกรมบริหารจัดการ Access Point – ezMaster

เตรียมตัวติดตั้ง ezMaster ทำอย่างไร? 1. เตรียมเครื่อง Server เพื่อติดตั้ง ezMaster โดยมีคำแนะนำ Spec เครื่องดังนี้ Spec เครื่อง Server แนะนำที่ไม่เกิน 500 APs – CPU: Intel i3 3.6GHz dual core or above – RAM: 4GB minimum &#8 ดูเพิ่มเติม …

คู่มือการใช้ Provisioning AP สำหรับ Remote Site ด้วย ezMaster สำหรับ WLAN Managed Service

การ Provisioning AP โดย ezMaster นั้นสามารถทำได้สามวิธีคือ 1. Auto Recovery ในกรณีที่ ezMaster อยู่ใน LAN Subnet เดียวกันกับ AP ทั้งหมด ซึ่บหมายถึงการมี ezMaster ไว้ที่ Site แต่ละ Site นั่นเอง 2. ตั้งค่า URI ของ ที่ AP แต่ละตัวให้ชี้มายัง IP Address ดูเพิ่มเติม …

คู่มือการใช้โรมมิ่ง WiFi ไม่ขาดช่วง ด้วย Fast Roaming บน Controller EnGenius

Fast Roaming คืออะไร? Fast Roaming คือการที่ช่วยให้อุปกรณ์ใช้งาน (Client) ที่จับสัญญาณ Access Point จากจุดใดจุดหนึ่ง ย้ายไปจับสัญญาณกับ Access Point อีกจุดหนึ่ง โดยที่ผู้ใช้งาน (Client)นั้นจะไม่รู้สึกตัวเลยว่ามีการเปลี่ยนการจับสัญญาณ โดยที่ระบบนั้นจะ ดูเพิ่มเติม …

คู่มือการตั้งค่า EAP1300EXT ใน Mode Access Point แบบ Stand-alone AP

ขั้นตอนที่ 1 ติดตั้ง EAP1300EXT ก่อนเริ่มการตั้งค่าอุปกรณ์ โดยติดตั้งเสาสัญญาณ และต่ออุปกรณ์ตามภาพ ขั้นตอนที่ 2 ตั้งค่า IP ที่เครื่องคอมพิวเตอร์ (192.168.1.xx) ตามภาพสำหรับ Windows 10 Setting > Network & Internet > Ethernet > Change adapter ดูเพิ่มเติม …

คู่มือการตั้งค่า ENS610EXT ใน Mode Access Point แบบ Stand-alone AP

ขั้นตอนที่ 1 ติดตั้ง ENS610EXT ก่อนเริ่มการตั้งค่าอุปกรณ์ โดยติดตั้งเสาสัญญาณ และต่ออุปกรณ์ตามภาพ ขั้นตอนที่ 2 ตั้งค่า IP ที่เครื่องคอมพิวเตอร์ (192.168.1.xx) ตามภาพสำหรับ Windows 10 Setting > Network & Internet > Ethernet > Change adapter o ดูเพิ่มเติม …

คู่มือการตั้งค่า ENS610EXT MESH AP แบบ Stand-alone

นำเสนอ การตั้งค่า ENS610EXT ใน Mode Access Point แบบ Stand-alone AP ไปแล้ว โดยอีกหนึ่งความสามารถเด่นของ EnGenius ENS610EXT คือรองรับการทำ MESH AP ในรูปแบบ Stand-alone หรือจะใช้งานร่วมกับ EnGenius Controller หรือ ezMaster Solution อุปกรณ์ก็รองรับการทำ ดูเพิ่มเติม …