บริการ ดึงสัญญาณภาพ IP Camera

เราให้บริการดึงสัญญาณภาพ จากระบบกล้องวงจรปิด ต่างๆ ขึ้นเพื่อขึ้นระบบ Mornitor แบบ Realtime 24 ชั่วโมงได้