แก้ปัญหา Stream Facebook RTMPS

หลายๆท่านตอนนี้คงเจอปัญหา ในการกำหนด Live Streaming rtmp เป็น rtmps นะครับ ซึ่งหลายๆท่านก็จะไม่สามารถ Stream ได้ เพราะ Software และ Hardware เก่าๆ
ไม่รองรับ การ Stream แบบ ssl ที่วิ่งบน Port 443 และในปัจจุบัน ทางเราได้หาวิธีแก้ไข อุปกรณ์ที่มีวางจำหน่ายในตลาดไว้แล้ว
ด้วยระบบ Web Server Streaming ของเราจะช่วยให้ท่านสามารถจะดการระบบได้ง่ายๆ ด้วยการ คลิกไม่กี่ คลิก
ตอนนี้หลายๆท่านหน้าจะเห็นทางแก้ปัญหาจากอุปกรณ์ที่ใช้งานอยู่ สำหรับ Live Facebook ที่ติดปัญหา RTMPS แล้ว เราสามารถช่วยท่านได้
เราสามารถ ช่วยจัดการ Stream ออกหลายๆช่องทางพร้อมๆกันได้ด้วย
สนใจติดต่อปรึกษาได้ครับ 081-8100-292 ชาย