คู่มือการใช้งาน Megvii Facial Recognition

การติดตั้งอุปกรณ์ระบบ Facial Recognition Megvii Facial Recognition Diagram การติดตั้ง PAD แหล่งจ่ายไฟสำหรับ PAD สามารถติดตั้งได้ 3 แบบ 1.ใช้ Adapter คู่ตัวของอุปกรณ์ภายในกล่อง แปลง จาก 220V เป็น 12-18V 3A 2. ตั้งตู้ Power Supply เ ดูเพิ่มเติม …