ชุดส่งสัญญาณภาพงานวิ่ง

ชุดส่งสัญญาณภาพ สำหรับงานวิ่ง สามารปรับ Delay ได้ตามความต้องการ
Delay ต่ำสุด 0.5 วินาที สูงสุด 6 วินาที เป็นการส่งสัญญาณ ภาพจากหัวกล้องกลับมายัง OB โดย ภาพรับของเราจะเป็นตัว ถอดสัญญาณภาพแบบ SDI โดยสามารถต่อเข้า Switcher ได้โดยตรง จึกทำให้ง่ายในการจัดการระบบภาพทั้งหมด