ระบบสื่อสารรถตรวจการ

CYN ได้มีการออกแบบระบบติดต่อสื่อสาร รถตรวจการ ที่สามารถส่งสัญญาณภาพและเสียงแบบ Realtime ได้โดยเทคโนโลยีที่ทันสมัยที่สุดในการส่งข้อมูล ผ่าน 3G/4G LTE-A