การเสริมสร้างความแข็งแกร่งบนเว็บเซิร์ฟเวอร์อาปาเช่ (Hardening Apache)

การเสริมสร้างความแข็งแกร่งบนเว็บเซิร์ฟเวอร์อาปาเช่ (Hardening Apache) อาปาเช่ (Apache) ถือเป็นเว็บเซิร์ฟเวอร์ที่ได้รับความนิยมและถูกนำไปใช้เป็น Server เป็นจำนวนมาก ดังรูปที่ 1 ซึ่งการติดตั้งเพื่อใช้งานเพียงอย่างเดียวนั้นไม่เพียงพอ ยังต้องสร้างความมั่ ดูเพิ่มเติม …

แนะนำ Peplink Firmware7 ล่าสุด!! กับ “High Availability (HA) failover”

แนะนำ Peplink #Firmware7 New!! การทำ High Availability (HA) failover #ในรุ่นที่เพิ่งทำHAได้ Balance: 210, 310, 305, 380+, 2500 MAX: BR1, BR1 ini, BR1 Slim, BR1 Ent, BR1 Pro, BR1 IP67, Hotspot, Transit ดูการตั้งค่าง่ายๆ ทำ High Availability #HA #failo ดูเพิ่มเติม …